Handige Links

Handige Links

Mocht u zonder hulp aan de slag willen dan hebben wij hier alvast enkele verwijzingen naar handige sites voor u:
[one_half]
Aanvraag toeslagen bij de Belastingdienst

www.toeslagen.nl

Aanvraag kinderbijslag
www.svb.nl

Aanvraag WW-uitkering
www.uwv.nl

Aanvraag kwijtschelding Gemeentebelastingen Utrecht
www.utrecht.nl

Aanvraag kwijtschelding waterschapsbelasting De Stichtse Rijnlanden
www.hdsr.nl/belastingen

Vaststellen van hoogte wettelijk verplichte eigen bijdragen
voor geleverde zorg

www.hetcak.nl

Controle Beslagvrije Voet bij schulden
www.schuldinfo.nl [/one_half]

[one_half_last]
Inschrijven voor een Sociale Huurwoning regio Utrecht

www.woningnet.nl

Aanvraag Gemeentelijke Schuldhulpverlening
www.utrecht.nl

Overzicht kredietregistratie bij BKR
www.bkr.nl/Consumenten

Regeling voor wanbetalers van een zorgverzekering
www.cvz.nl

Informatie over onderhoudsverplichtingen alimentatie
www.lbio.nl

Opvraag openstaande verkeersboetes
www.cjib.nl

Jan Hajes

06 22 86 90 84
info@ibutrecht.nl