Go to Top

Handige Links

Mocht u zonder hulp aan de slag willen dan hebben wij hier alvast enkele verwijzingen naar handige sites voor u:


Aanvraag toeslagen bij de Belastingdienst

www.toeslagen.nl

Aanvraag kinderbijslag
www.svb.nl

Aanvraag WW-uitkering
www.uwv.nl

Aanvraag kwijtschelding Gemeentebelastingen Utrecht
www.utrecht.nl

Aanvraag kwijtschelding waterschapsbelasting De Stichtse Rijnlanden
www.hdsr.nl/belastingen

Vaststellen van hoogte wettelijk verplichte eigen bijdragen
voor geleverde zorg

www.hetcak.nl

Controle Beslagvrije Voet bij schulden
www.schuldinfo.nl


Inschrijven voor een Sociale Huurwoning regio Utrecht

www.woningnet.nl

Aanvraag Gemeentelijke Schuldhulpverlening
www.utrecht.nl

Overzicht kredietregistratie bij BKR
www.bkr.nl/Consumenten

Regeling voor wanbetalers van een zorgverzekering
www.cvz.nl

Informatie over onderhoudsverplichtingen alimentatie
www.lbio.nl

Opvraag openstaande verkeersboetes
www.cjib.nl